Bilgi Günümüz İşletmeleri İçin Kritik Önem Taşır

Bilgileri depolayan ve işleyen teknolojiler işletmelerin başarısı için kritik öneme sahiptir. Fikri mülkiyetiniz, gizli veya önemli bilgileriniz işletmeniz için rekabet avantajı sağlar. Bu avantaj, ürün tasarımı, üretim süreci veya müzakere stratejisi şeklinde vücut bulabilir.

Öte yandan, teknolojiden daha fazla faydalanarak bilgilere daha kolay erişme ve bilgileri daha yaygın bir biçimde paylaşma ihtiyacı; kurumsal bilgi tabanına yönelik riskin de artış gösterdiği anlamına gelir. Bilgiye ilişkin bütün bu olasılıkların doğru analizine ek olarak, yönetim kurulları isabetli ve yerinde risk kararları alabilmek için tehditler ve zafiyetler konusunda güncel verilere ulaşmalı,  organizasyonlarını güvence altına alacak çalışmalarda bulunmalıdırlar.

Tehdidin Teknolojik Olmayan Boyutları

Bilgilerin gizliliğinin ihlal edilmesine yönelik girişimlerin çoğu kişilerin başarılı bir biçimde manipüle edilmesi faaliyetlerine (phishing) dayanır. Arkadaşından geldiğini düşündüğü kötü amaçlı bir linke tıklamak konusunda bir kişiyi kandırmak, bir sistemi hacklemekten daha kolaydır. Kişi meşgulse veya dikkati dağılmışsa linke tıklama olasılığı artar. BT destek personelini parolaları sıfırlamak gibi konularda ikna eden hackerlar, bunu kendilerini saldırdığı sistemin yetkili bir üyesi gibi göstererek yaparlar.

Hangi Önlemlere İhtiyacınız Var?

Yönetim yapınızın işletmedeki herkesi risklerle ilgili bilgilendirdiğinden, siber risklere finans ve diğer işletme fonksiyonları için tanımlanan risklerle aynı derecede önem verdiğinden emin olun. İşletmenin tolerans gösterebileceği risk seviyesine uygun güvenlik kontrolleri ve politikaları uygulayın.

Siber Riski Azaltmanın Temel Adımları

Temel bilgi sistemlerine yönelik risk yönetimi, günümüzde görülen siber saldırıların önemli bir yüzdesini durdurabilir. Geriye kalan %20 civarındaki saldırının neden olduğu etkileri kontrol altına alma konusunda da şirketleri teşvik eder. VISMATECH Teknoloji yönetici odaklı çözümleri hayata geçirirken detaylara yer vererek ve hiçbir önemli noktayı atlamayarak raporlaştırır. Firmanızın saldırılara ne denli hazır olduğunu yüzdelerle ve grafiklerle ve güncel örneklerle size sunar.

Kurumunuzu yarınlara daha güvenli adımlar atması ve itibarınızın güvence altında olması noktasında VISMATECH Yönetici Çözümleri önemli bir görev üstlenir.

VISMATECH kurumunuzun bilgi ve bilişim güvenliği alanındaki tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini; kurumunuzun altyapısı ve BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ile ilgili iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz.

1.İş Etki Analizi

İş Sürekliliği Yönetimi’nin en temel unsurlarından biri İş Etki Analizi oluşturur. İş Etki Analizi sırasında kurumunuzun tüm operasyonları, faaliyetleri ve işlemleri gözden geçirilerek; her birinin kurum açısından önemi, durmasına tahammül süreleri, etkilediği diğer iş süreçleri gibi konular analiz edilir. Böylece kritik iş süreçleri tespit edilir. Bu süreçler bir kurumun itibar, güvenilirlik, karlılık gibi temel değerleri açısından kesintiye uğramasına en az tolerans gösterilebilecek süreçlerdir. Bu süreçlere ek olarak hukuki ve operasyonel riskler de önem ve öncelik taşır.

2.Risk Yönetimi

Günümüzde kurumlar birçok riskle karşı karşıyadırlar. Kurum için risk belirleme ve risk değerlendirme çalışmaları, risk yönetimi hizmetinin temellerini oluşturur. İlk adım olarak kurumunuzun yüzleşebileceği tüm risklerin belirlenmesi, ardından belirlenen risklerin olasılık ve etkilerinin analiz edilmesi gereklidir. Belirlenen olasılık ve etkilerin nasıl en aza indirilebileceğine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. En son olarak, kabul edilebilir düzeyin üzerinde kalan risk etkileri ve olasılıkları için risk transfer yöntemleri oluşturulmalıdır.

3.Acil Durum Yönetimi

Bilindiği üzere, Türkiye çeşitli afet ve doğa olaylarına açık bir coğrafyadır. Bunun yanı sıra yangın gibi birçok etken nedeniyle kurumunuz zor bir sürece girebilir. Peki, bu ve benzeri durumlar için yol haritanız hazır mı? Acil Durum Yönetimi ile, çeşitli afet ve kötü olaylar karşısında kurumunuzun uygulaması gereken acil durum politikaları/planları ve bu sırada izlenecek akışlar belirlenir. İş planları, karar alma mekanizmaları gibi kurum için kritik tüm süreçlerin acil durum karşısında nasıl yönetileceği netleştirilir.

Acil Durum Müdahalesi; VISMATECH Hizmet yelpazesinde önemli bir alanı kapsamaktadır. VISMATECH acil durum yönetiminin veri güvenliği, network güvenliği, afetler ve risk yönetimi konularıyla ayrılmaz ilişkisini gözeterek kurguladığı tüm projeler yüksek başarı elde etmiştir.

4.Felaket Kurtarma Yönetimi

İş akışını sağlayan ana binanızın bulunduğu lokasyonda bir sel, deprem veya erozyon olduğunu varsayalım. Şirketiniz bu gibi bir felakete hazır mı? Felaket sonrasında sistemleriniz çalışmaya devam edebilecek mi? Kısaca, hizmetlerin devamı ve bilgilerin kurtarılması için gerekli yönetim sürecine, ekibe ve altyapıya sahip misiniz? Eğer böyle bir hazırlığınız yoksa ve şirketiniz Türkiye veya bölge geneline hizmet veren büyük ölçekli bir şirketse, milyon dolarlık kayıplarla bile karşı karşıya kalmanız olasıdır.

Süreç şu aşamalardan oluşur: Felaket kurtarma sürecinin belirlenmesi, gerekli hazırlıkların yapılması, altyapı ve ekip için planların yapılması, uygulamaya konması ve senaryo tatbikatlarının gerçekleştirilmesi. VISMATECH uzmanlığı ve deneyimi size tüm yönleriyle iyi planlanmış ve uygulanmış Felaket Kurtarma Yönetimi sağlar.

İş süreçlerini katlanılmaz ölçüde kesintiye uğratan bir olaya karşılık verme ve işi sürdürme dayanıklılığını arttırmak amacıyla yapılan iş etki analizleri, temelinde; insan, süreç ve teknolojiyle ilgili tüm önlemlerin yönetilmesi prensibine dayanır.

VISMATECH hizmet verdiği kurumlarda risk yönetimi proseslerinin oluşmasına katkı sunmuştur. Uzun vadeli başarıyı yakalamalarını katkı sağlamıştır. Gelecekte risk yönetimi danışmanlığında hedeflenen ise; bu yaklaşımı pekiştirerek, risk farkındalığını, şeffaflığı, finansal disiplini artırmak ve proaktif risk yönetimini gerçekleştirmektir.

Yönetici Çözümleri