Büyüyen küresel ekonomiyle beraber rekabet ortamının oluşması, kurumların istihbarat toplama yarışına girmesine sebep oldu. Yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı sofistike siber saldırılar, bilginin en değerli meta halini aldığı günümüzde bilgi güvenliğinin lüks olmaktan çıkarıp zorunluluğa dönüştürmüş durumda. Bu koşulların doğal bir sonucu olarak “Kurumsal Casusluk” günümüzde her sektörden firmaların ve kamu organizasyonlarının üzerine eğilmesi gereken en kritik konulardan biri halini aldı.

Siber espiyonaj sonucu meydana oluşan zararlara şu örnekler verilebilir:

  • Fikri mülkiyet, müşteri bilgileri ve özlük bilgileri gibi verilerin kaybı,
  • İşletmelerin itibarının zedelenmesi ve iş fırsatlarının kaçırılması sonucu yaşanan prestij kayıpları,
  • Mali işlemler, tedarik zinciri ve iletişim başta olmak üzere günlük işlerin kesintiye uğraması,
  • Şirkete olan güvenin azalması ve müşteri kaybı,

VISMATECH hizmet verdiği kurumların sistem güvenliğini sürekli olarak izleyip ve denetleyebilir. Gerekli uluslararası sertifikalara sahip deneyimli uzmanlarıyla espiyonaj testleri dahil gerekli tüm güvenlik testlerini, uluslararası siber güvenlik kalite standarlarına uygun olarak gerçekleştirilir.