CATCHPROBE HONEYPOT MANAGEMENT SYSTEM

  • Aldatıcı Sistemler, bilgi sistemlerine izinsiz erişim elde eden davetsiz misafirler veya kullanıcılar hakkında bilgi toplayan tuzak sunuculardır.
  • Bal küpleri genellikle bir bilgisayar , sunucu veya bir ağın parçası gibi görünen herhangi bir cihaz olabilir.Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bal küpleri   müşterinin dahili ağında veya internette bulunan açık ağlar için , iç ve dış tehditler için istihbarat  için ön bilgi toplama fırsatı sağlar.CatchProbe HoneyPot Yönetim Sistemi, merkezi bir yönetim uygulaması ile tüm bal küpü sunucularını dinamik olarak yönetebilir ve izleyebilir.
  • SmartDeceptive Modülü ( HoneyPot Yönetim Platformu) bal küpleri oluşturarak birden fazla türde ve yerde siber istihbarat toplamayı amaçlamaktadır.
  • Böylece, pek çok faydalı bilgiye ulaşmak mümkündür.IP Adresleri, saldırı bilgileri , vektörler, saldırı yöntemleri, saldırılar için kullanılan araçlar , özel olarak geliştirilmiş açıklar ve  zafiyetler   ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için kullanılan alan adları hakkında bilgi sahibi olunur.

 

Catch Probe – SmartDeceptive