Temel Eğitimler, Teknik Eğitimler ve Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

Çok sayıda ofis çalışanının bulunduğu ortamlarda, alınabilecek sistemsel tedbirlere kıyasla kullanıcı bilinçlendirme tedbirleri de büyük önem taşır.

İnsani tedbirlere ve kurumda yer alan, sistemde zafiyete yol açabilecek tüm kullanıcılara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri, en temel seviyeden; gündelik yaşantımızda karşılaşabileceğimiz sorunlardan başlayarak üst seviye saldırılara kadar bilgilendirme eğitimleri şeklinde düzenlenmektedir.

Bu konuda referanslarımızı öğrenmek ve farkındalık eğitimlerinden kurumunuzu da faydalandırmamız için bizimle iletişime geçiniz.

TÜBİTAK Martek’ten onaylanmış ScavDAT projesi ile uluslararası bilinirliğe sahip OSCP (Offensive Security Certified Professional)OSCE (Offensive Security Certified Expert) sertifikalı güvenlik mühendislerinin tecrübeleri sizler ile buluştu.

Temel Eğitimler

Farkındalığı Artırma, Toplam Güvenlik Seviyesini Artırma

Yalnızca güvenlik yöneticileri, BT çalışanları değil, saha personeli ve diğer tüm kullanıcıların siber güvenlik hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekir, bu şekilde kendileri de siber güvenlik sorularına çözüm bulabilirler.

Uzun yıllara dayalı tecrübemiz ile nitelikli ve etkileyici bilgileri derleyip, kısa sürelerde sunuyor, öğretim gücü yüksek, başarılı eğitimler düzenliyoruz.

Temel Eğitim Seçeneklerimiz

Eğitimlerimizden Öne Çıkan Bazı Konu Başlıkları

Ofis Personeli Eğitimi

 • KVKK – GDPR ve Veri İhlalleri
 • Parola Güvenliği
 • E-Posta Güvenliği – Oltalama Saldırıları
 • Virüs ve Zararlı Yazılımlar
 • Sosyal Medya
 • Güvenlik Politikaları
 • Açık Alan ve Ofis Wifi
 • Önlemler

Hedeflenen; 

Bilgi Sistemlerini En Çok Kullanan Kullanıcıların Saldırılara Karşı Farkındalığının Artması

Saha Personeli Eğitimi

 • Sosyal Medya
 • KVKK – GDPR ve Veri İhlalleri
 • Mobil Cihaz Güvenliği
 • Açık Alan ve Ofis Wifi
 • Email Güvenliği – Oltalama Saldırıları
 • Parola Güvenliği
 • Güvenlik Politikaları
 • Virüs ve Zararlı Yazılımlar
 • Önlemler

Hedeflenen; 

Saha Kullanıcılarının Firma İtibarı ve Saldırılara Karşı Farkındalığının Artması

Üretim Personeli Eğitimi

 • KVKK – GDPR ve Veri İhlalleri
 • Parola Güvenliği
 • Sosyal Medya
 • Güvenlik Politikaları
 • Açık Alan ve Ofis Wifi
 • Virüs ve Zararlı Yazılımlar
 • Önlemler

Hedeflenen; 

Üretimin Zarar Görmemesi İçin Sistem Güvenliği Farkındalığının Artması

Kurum Seviyesine Özel Eğitimler

 • Ön Çalışma ile Seviye Tespiti
 • Zayıf Bulunan Saldırı Kriterlerine Karşı Özel Eğitimler
 • Eğitimlerden Sonra Seviye Tespit Testleri
 • Kurum Değerlendirmesinin Yönetimle Paylaşılması
 • Periyodik Tekrar

Hedeflenen; 

Dijital Bağımlılığı Yüksek Kurumlarda Çok Daha Başarılı Korunma ve Operasyonun Devamlılığının Artması

Teknik Eğitimler

Başarılı Bir Şirket Savunması İçin

BT departmanı veya şirketin yazılım departmanı çalışanlarının ağ temelleri, tehdit vektörleri ve önleme konusundaki farkındalıklarının artırılması güvenli bir savunma için oldukça önemlidir.

Uzun yıllara dayalı tecrübemiz ile nitelikli ve etkileyici bilgileri derleyip, kısa sürelerde sunuyor, öğretim gücü yüksek, başarılı eğitimler düzenliyoruz.

Teknik Eğitim Seçeneklerimiz

Eğitimlerimizden Öne Çıkan Bazı Konu Başlıkları

Ağ Güvenliği Eğitimi

 • TCP/IP ve Ağ Temel Bilgileri
 • Ağa Yapılabilen Saldırı Türleri
 • Siber Ataklar ve Önlemleri
 • Saldırı Araçları
 • Ağ Tespit Araçları
 • Ağ Tespit Araçları Örnek Kullanımı
 • Ağ Güvenliğini Sürdürme

Hedeflenen;
IT Kullanıcılarının Ağ Yönetimi ve Saldırılara Karşı Savunma Becerisinin Artması

Güvenli Bakış Açısı Eğitimi

 • Yüksek Güvenliğe Giden Kestirme Yollar
 • Zafiyet ve Sızma Testi Sonrası Atılacak Adımlar
 • Uzun Soluklu Önlemleri Nasıl Hızlı Uygularız
 • Projelerde Güvenlik Pürüzlerini Nasıl Aşacağız
 • Politikalara Kullanıcıları Dahil Etme Sanatı

Hedeflenen; 

Saldırılara Karşı Daha Güçlü Savunma Sağlanabilmesi

Yönetici Hedefli Siber Saldırılarda BT’nin Yapması Gerekenler

 • Yöneticilere Nasıl Saldırılır
 • Saldırı Metotları ve Kuruma Özgü Zaafları Tespit
 • Hassas Noktaları İyileştirme
 • Önlemler Yetersiz Kalır da; “Kara Gün” Gelirse Ne Yapılacak

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

Başarılı Bir Şirket Savunması İçin

En riskli kullanıcılardan olan şirket yöneticilerinin olası saldırı vektörleri üzerine bilgilendirilmesi, hedef olabilecekleri hedefli saldırılara karşı korunma konusundaki farkındalıklarının arttırılması da savunma başarısı için mutlak bir şarttır.

Uzun yıllara dayalı tecrübemiz ile nitelikli ve etkileyici bilgileri derleyip, kısa sürelerde sunuyor, öğretim gücü yüksek, başarılı eğitimler düzenliyoruz.

Üst Düzey Yönetici Eğitimleri

Eğitimlerimizden Öne Çıkan Bazı Konu Başlıkları

Hedefli Saldırılardan Korunma

 • E-Yazışma Farkındalığı; SMS, Whatsapp ve Diğer Sosyal Medya
 • E-Posta Güvenliği – Oltalama Saldırıları
 • Banka İşlemleri Güvenliği
 • Mobil Cihaz Güvenliği
 • Zararlı Yazılım Farkındalığı
 • Sosyal Medya Önlemleri
 • Kamusal Alan Zafiyetleri ve Ofis Zafiyetleri
 • Yöneticinin Güvenlik Politikaları

Hedeflenen;
Yönetimin Firma ve Şahsına Yönelik Saldırılara Karşı Savunma Gücünün Artması

Dijital Gelişim ve Korunma

 • Dijital Yatırım Dinamikleri
 • Bütçe Kontrolü
 • Dijital İş Sürekliliği
 • Takip ve İyileştirme
 • Yazılımlar ve Güvenlik Problemleri
 • Dijital Sağlık, Önlemler

Hedeflenen; 

Yöneticilerin Dijital Dinamiklere Yönelik Daha Kolay Karar Vermesi

Güvenlik Eğitimleri