Yazılım teknolojileri geliştikçe ve kuruluşların teknolojiler konusundaki farkındalığı arttıkça; hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli işletmeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılımlar üretmeye başladılar. Ancak süreç içinde yazılımların geliştirilmesi aşamalarında, yazılımı kodlayan uzmanların ana uzmanlık alanlarının doğal olarak yazılım güvenliği değil yazılım geliştirme olmasından kaynaklanan hatalar ortaya çıkmaya başladı. Bu hatalar ve zayıf noktalar işletmeler ve yazılımın kullanım alanına bağlı olarak, pek çok kişi ve sektör için ciddi sorunlar oluşturur hale geldi.

Siber Güvenlik Odaklı Ar-Ge Merkezi

Güvenlik, yazılımlara sonradan eklenebilecek bir unsur değildir. VISMATECH , güvenliği yazılım geliştirme sürecinin en önemli parçası olarak kabul eder. VISMATECH’in siber güvenlik alanındaki deneyim ve uzmanlığı yanında, resmi Ar-Ge merkezi statüsüne de sahip olması, onu güvenli yazılım geliştirme işinde doğru adres kılıyor.