Adli bilişim, genel olarak bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar kullanılarak işlenmiş suçların analizi, raporlanması ve vakanın çözüme ulaştırılması için izlenen teknik ve prosedürlerin kullanıldığı bir bilimsel çalışma alanıdır.

Kurumunuzun ticari sırlarının çalınması, çalışanların suiistimalleri vb. adli durumlarla karşılaşması durumunda

VISMATECH’in gerekli tüm yetkinlik ve sertifikasyonlara sahip uzmanları, vaka boyunca sizler için gerekli tüm çalışmaları yapmakla görevlendirilir. Sürecin başından sonuna kadar incelenmesini sağlayan uzmanlarımız, Adli İnceleme, Adli Görüntüleme, Veri Analizi ve Kurtarma süreçlerinde aktif rol üstlenirler.