Zafiyet analizi bir sistemde bulunan tüm altyapıların analiz edilmesiyle herhangi bir olası zafiyetin olup olmadığını, varsa bulunan zafiyetlerin sınıflandırılması işlemidir. Zafiyet analizi tespit siber güvenlik çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturur. Zafiyetlerin bulunması ihtimalinin tespiti ile sona erdirilen test sürecinde, bulunan zafiyetler üzerinden sistemlere sızılmaya çalışılır. Böylelikle zafiyetin taşıdığı risk ve özellikleri tanımlanabilir.

VISMATECH dünya standartlarına uygun, ileri zafiyet analizleri gerçekleştirir. Zafiyetleri gerekli ayrıntılarıyla raporlar ve tehdit seviyeleri ölçümlendirir.

VISMATECH tarafından sunulan zafiyet analizi kapsamında, sistemlerinizdeki güncel zafiyetler aranır ve penetrasyon testi öncesinde size ön bilgilendirme yapılır. VISMATECH tıpkı penetrasyon testlerinde olduğu gibi, zafiyet analizi sürecinde de herhangi bir ürün kullanmadan, analiz sürecini kendi öz kaynakları ile hayata geçirir.