Siber istihbarat, tehdit tespiti, önceliklendirme veya acil durum müdahalesi gibi belirli konulardaki kabiliyetlerini iyileştirme ve geliştirme açısından organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Siber istihbarat, BT departmanının ağındaki mevcut ve olası tehditleri tespit etmek ve olaya etkili biçimde müdahale etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi olarak tanımlanabilir. Siber istihbarat, organizasyonların tehdit araştırmaları ve analiz süreçlerinin bir çıktısıdır. Siber istihbarat söz konusu olduğunda, organizasyonlar ağlarındaki en güncel tehditlere odaklanırlar.

“Siber suçlular ilk olarak en zayıf halkayı hedef alırlar.”

Neden Bu Kadar Kritik?

Veri ihlallerine baktığımızda, önleme faaliyetlerinin her zaman işe yaramayacağı kolayca görülebilir. Bu durum siber olayların önlenmesi için sınırsız bütçeye sahip organizasyonlar için bile aynıdır. Bunun nedeni, her gün yeni tehditlere tanık olmamızdır. Bu nedenle, siber suçluları ve organizasyonların kritik sistemlerini hedef alan tekniklerini takip etmek kolay değildir. Organizasyonumuzun hedef alınacağının her zaman farkında olmalıyız. İşte bu noktada siber istihbarat çok önemli bir rol oynar. İstihbarat, siber suçlularla mücadelede bir organizasyonun en güçlü silahlarından biridir.

“Güvenlik misyonunuza uygun, yerinde, güvenilir, etkili ve uygulanabilir siber istihbarat”

Yüksek kalitede siber istihbarat toplamanız için ayrıntılı tehdit analizi yapmanız gerekir. Tehdit analizi yapıldığında, elde edilen veriler saldırganlar tarafından kullanılan araçlar, yöntemler ve tekniklerle ilgili bilgiler ile birleştirilebilir. Bu şekilde tehditler etkili biçimde tespit edilir ve müdahale edilir.

VISMATECH Siber İstihbarat Hizmeti

VISMATECH, organizasyonlar için mevcut ve potansiyel tehditler hakkında organize ve analiz edilmiş veriler toplamak için siber istihbarat hizmetine büyük önem verir. Siber istihbarat hizmetimizin temel amacı, organizasyonların potansiyel siber güvenlik risklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Siber istihbarat çalışmalarıyla, organizasyonunuza en fazla zarar verebilecek saldırı türleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

VISMATECH’in gelişmiş ve etkili siber istihbarat hizmetiyle organizasyonunuz güvenliğine yönelik daha proaktif ve kapsamlı bir yaklaşım benimseyecektir. Uzman ekibimiz sayesinde, siber saldırganlar sistemlerinize ve verilerinize telafisi zor zararlar vermeden önce tehditlerden haberdar olursunuz.

“İstihbarat, siber suçlulara karşı ihtiyacınız olan güçtür.”

VISMATECH Çok sayıda tehdit aktörüne odaklanarak en etkili ürünleri ve hizmetleri geliştirip sunar. Ayrıca; riskleri azaltmak, olaya müdahale yeteneğini geliştirmek ve organizasyonunuzun genel güvenliğini sağlamak amacıyla siber istihbarat araştırmalarımızdan yararlanarak etkili adımlar hayata geçirir.

“VISMATECH uzmanlığıyla kurumunuz bünyesinde siber istihbarat süreçleri ve çözümleri geliştirin.”

VISMATECH Siber istihbarat hizmeti sizi şu şekilde destekler:

 • Organizasyonunuza yönelik riskleri değerlendirme, gelen uyarıları analiz etme ve genel güvenliğinizi artırma,
 • Güvenlik operasyonlarınızın etkinliğini arttırma,
 • En güncel tehditleri izleyebilmek için strateji oluşturma,
 • Sisteminizi potansiyel güvenlik açıklarına karşı analiz etme,
 • Siber suçluların kullandığı yöntem ve teknikleri anlama,
 • Siber istihbaratı mevcut güvenlik prosedürlerine entegre etme.

Bu hizmet size şu şekilde yardımcı olacaktır:

 • Sürekli tespit,
 • Saldırıları tanımlama,
 • Saldırganların kullandığı teknikleri ve yöntemleri analiz etme,
 • Tehditler konusunda ayrıntılı analizler gerçekleştirme,
 • Organizasyonunuzun genel güvenliğine ilişkin faydalı bilgiler edinme.

Neden VISMATECH?

VISMATECH benzersiz bir siber istihbarat hizmeti ve güvenlik farkındalığı sunar. Tehdit verilerini toplamak için yeni nesil yöntem ve tekniklerden ve ortaya çıkan tehditleri veya olayları tespit etmek için modern araçlardan faydalanır. VISMATECH, olayları tespit etmek için en güncel teknikleri kullanır. VISMATECH, mevcut veya ortaya çıkan tehditlere ilişkin geniş spektrumlu bilimsel prospektif ve küresel bir bakış açısı sunar.