Günümüz dünyasında üç tür organizasyon vardır.

 • Saldırıya uğrayan organizasyonlar
 • Saldırıya uğradığının farkında olmayan organizasyonlar
 • Saldırıya uğrayacak organizasyonlar

Bu üç organizasyon türü arasındaki fark, tehditleri veya ihlalleri çok kısa sürede tespit edip edemeyecekleri ve bunlara etkili bir şekilde müdahale edip edemeyecekleridir. VISMATECH CSIRT, güvenlik uzmanları ile organizasyonların siber güvenlik açısından verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. VISMATECH CSIRT, tehditleri zamanında tespit edebilmeleri için organizasyonlara gerekli bilgileri sunar. Sorunların tespiti ve çözülmesinin yanı sıra, VISMATECH CSIRT olay müdahalesine de önem verir.

VISMATECH CSIRT Hizmetleri

VISMATECH CSIRT, adli bilişim, olay müdahalesi, network ve penetrasyon testi gibi BT güvenliğinin farklı alanlarında profesyonel uzmanlara sahiptir. Potansiyel tehditlerin ve gelişmekte olan siber güvenlik olaylarının 7/24 denetlenmesi, araştırılması ve müdahalesi süreçlerini global güvenlik standartlarında hayata geçirir. VISMATECH CSIRT üyeleri en son gelişmeler ve metodolojiler üzerinde çalışırlar. VISMATECH CSIRT, BT güvenlik sorunlarını çözmek için basit ve etkili bir şekilde dijital kanıt toplamak amacıyla olay müdahale aracından faydalanır.

VISMATECH CSIRT, kurumunuzun iç ağını kontrol eden izleme modülleri, adli vaka yönetim sistemi ve en güncel tehditlere ilişkin makaleler gibi çeşitli araçlarla BT güvenliği uzmanlarına sistem desteği sağlar.

Yukarıdaki listede de görüldüğü gibi, VISMATECH CSIRT üç temel hizmet türü sunar:

1) Reaktif Hizmetler

2) Proaktif Hizmetler

3) Güvenlik Kalite Yönetim Hizmetleri

HİZMET AÇIKLAMALARI

1) Reaktif Hizmetler, müşterilerden gelen müdahale taleplerine veya olay raporlarına odaklanır. Bu hizmet kategorisinde, güvenliği ihlal edilmiş hostlara, kötü amaçlı yazılımlara, tehditlere ve güvenlik açıklarına etkili bir şekilde müdahale edilir. Ayrıca, sistemlerin korunması, iyileştirilmesi, yeniden inşası ve geliştirilmesi hedeflenir. Bu kategorideki bazı hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

 • Uyarılar:saldırılara, tehditlere, güvenlik açıklarına, güvenlik ihlallerine, virüslere ve sistem hatalarına ilişkin bilgileri dağıtma, müşterileri potansiyel veya ortaya çıkan güvenlik sorunları hakkında bilgilendirme, etkilenen sistemlerin korunması veya kurtarılması için rehberlik sağlama.
 • Olay Yönetimi:kanıt toplayarak olayları analiz etme, etkilenen sistemlerin korunması için çeşitli adımları atma, olaylarla ilgili müdahale stratejileri oluşturma, sistemleri kurtarma, güvenliği ihlal edilmiş sistemleri izleme, olaya yerinde müdahale etme, olaya müdahale desteği verme, olaya müdahale için etkilenen taraflar arasında koordinasyon sağlama.
 • Zafiyet Yönetimi:donanım ve yazılımdaki güvenlik açıkları hakkında bilgi edinme, teknik analiz ve inceleme yoluyla güvenlik açığı analizi yapma, yamaları veya düzeltmeleri geliştirerek güvenlik açıklarına müdahale etme, güvenlik açıklarını tespit etmek ve kaldırmak amacıyla stratejiler geliştirme, tespit edilen güvenlik açıklarına müdahale etmek için koordinasyon sağlama.
 • Artifact Analizi:tanımlama ve sınıflandırma yoluyla artifact analizinin yapılması, artifact’lerin imza kullanılarak kaldırılması veya engellenmesi, artifact müdahalesi için koordinasyonun sağlanması.

2) Proaktif Hizmetler, bir olay meydana gelmeden saldırıların tespitine ve önlenmesine odaklanır. Bu hizmetlerin temel amacı, olayları önlemek ve oluştuklarında etkilerini azaltmaktır. Böylece, VISMATECH CSIRT tarafından üretilen bilgiler varlıklarını korumaları ve bir saldırının hedefi olmaktan kaçınmaları için müşterilere dağıtılır. Bu kategorideki bazı hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

 • Duyurular:saldırılar, müdahaleler ve güvenlik açıkları için uyarılar oluşturma, ortaya çıkan veya mevcut tehditler ve etkileri hakkında müşterileri bilgilendirme.
 • Teknoloji Takibi:siber güvenlik alanında yapılan gelişmeleri takip etme, yeni ortaya çıkan tehditleri ve teknolojileri izleme, güvenlik konularında yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra siber güvenlik haberlerini takip etme.
 • Güvenlik Denetimleri veya Değerlendirmeleri:en iyi uygulama ve altyapı incelemelerini gerçekleştirme, ağları ve sistemleri tarama, penetrasyon testleri yapma.
 • Yapılandırma ve Bakım:güvenlik araçları, uygulamaları, altyapıları ve saldırı tespit sistemi, güvenlik duvarları ve sanal özel ağlar gibi hizmetleri yapılandırma ve bakımını sağlama.
 • Güvenlik Araçlarının Geliştirilmesi:güvenliği ihlal edilmiş hostları yeniden kurmak veya mevcut güvenlik araçlarının işlevselliğini artırmak için araçlar geliştirme.
 • Saldırı Tespit Hizmetleri:saldırı tespit sistem loglarını analiz etme, tespit edilen olaylar için müdahale sürecini başlatma, tespit edilen saldırılar hakkında ilgili tarafları bilgilendirme, güvenlikle ilgili bütün kayıtları izleme.
 • Güvenlikle İlişkili Bilgilerin Dağıtımı:Güvenlik durumunu iyileştirmek amacıyla faydalı bilgileri dağıtma, en iyi uygulamaları arşivleme, güvenlikle ilgili politikaları ve prosedürleri arşivleme ve yama bilgilerini dağıtma.

3) Güvenlik Kalitesi Yönetim Hizmetleri, kuruluşların güvenlik durumlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için müşteriler tarafından talep edilmektedir. Bu hizmetler bir kuruluşun genel güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır. Yukarıda açıklanan reaktif ve proaktif hizmetleri sunmanın kazandırdığı deneyimleri kullanarak, VISMATECH CSIRT bu kalite yönetim hizmetlerine benzersiz bakış açıları sunar. Bu hizmetler, siber olaylara, güvenlik açıklarına ve saldırılara yapılan müdahaleden edinilen bilgilere dayanarak alınan geribildirimleri ve deneyimleri içerir. Bu kategorideki bazı hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

 • Risk Analizi:Gerçek veya potansiyel tehditlere odaklanarak risk analizi yapma, risklerle ilgili koruma ve iyileştirme stratejilerini değerlendirme, müşterilerin varlıklarını etkileyebilecek riskleri analiz etme.
 • İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planı:Olaylara müdahale etmek için etkili politikalar ve prosedürler oluşturma, acil durumlarda kuruluş bünyesinde kritik sürecin devamlılığını sağlama, felaket kurtarma planları oluşturma.
 • Güvenlik Danışmanlığı:Müşterilerin kritik varlıklarını korumak için rehberlik hizmeti sunma, yeni sistemlere, cihazlara veya uygulamalara ilişkin gereklilikleri belirleme, güvenlik odaklı politikalar üretmeleri için müşterileri destekleme.
 • Farkındalık Oluşturma:Güvenlikle ilgili farkındalığı arttırma, uygun güvenlik eğitimleri ile müşterilerin güvenlik durumlarını iyileştirme, müşterilerin ve çalışanlarının farkındalığını arttırmak için haber bültenleri ile güvenlik bültenleri veya makaleler hazırlama.
 • Eğitim:Önemli güvenlik konuları hakkında müşterileri bilgilendirmek amacıyla seminerler, atölyeler veya web seminerleri düzenleme, bu eğitimlerle farkındalık yaratma ve müşterilerin genel güvenliğinin geliştirilmesi yönünde destek verme.
 • Ürün Değerlendirmesi veya Sertifikasyon:Sistemler veya uygulamalara ilişkin ürün değerlendirmeleri yapma, ürünlerin güvenliğinin sağlanması, müşterilere ait ürünlerin değerlendirilmesi için sertifika programları düzenleme.

VISMATECH CSIRT’ün faaliyetleri, kendi kaynaklarıyla geliştirilen araçlara ve platformlara dayanır. İhtiyaçlarınıza göre, VISMATECH CSIRT sizin için ek hizmetler de sunabilir.

 

Siber İstihbarat

Siber istihbarat, tehdit tespiti, önceliklendirme veya acil durum müdahalesi gibi belirli konulardaki kabiliyetlerini iyileştirme ve geliştirme açısından organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Siber istihbarat, BT departmanının ağındaki mevcut ve olası tehditleri tespit etmek ve olaya etkili biçimde müdahale etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi olarak tanımlanabilir. Siber istihbarat, organizasyonların tehdit araştırmaları ve analiz süreçlerinin bir çıktısıdır. Siber istihbarat söz konusu olduğunda, organizasyonlar ağlarındaki en güncel tehditlere odaklanırlar.

“Siber suçlular ilk olarak en zayıf halkayı hedef alırlar.”

Neden Bu Kadar Kritik?

Veri ihlallerine baktığımızda, önleme faaliyetlerinin her zaman işe yaramayacağı kolayca görülebilir. Bu durum siber olayların önlenmesi için sınırsız bütçeye sahip organizasyonlar için bile aynıdır. Her geçen gün yeni tehditlerin ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle siber suçluları ve organizasyonların kritik sistemlerini hedef alan tekniklerini takip etmek kolay değildir. Kendi kurumunuzun da her an hedef alınabileceğinin bilincinde olmalısınız. İşte bu noktada siber istihbarat çok önemli bir rol oynar. İstihbarat, siber suçlularla mücadelede bir organizasyonun en güçlü silahlarından biridir.

“Güvenlik misyonunuza uygun, yerinde, güvenilir, etkili ve uygulanabilir siber istihbarat”

Yüksek kalitede siber istihbarat toplamanız için ayrıntılı tehdit analizi yapmanız gerekir. Tehdit analizi yapıldığında, elde edilen veriler saldırganlar tarafından kullanılan araçlar, yöntemler ve tekniklerle ilgili bilgiler ile birleştirilebilir. Bu şekilde tehditler etkili biçimde tespit edilir ve müdahale edilir.

VISMATECH Siber İstihbarat Hizmeti

VISMATECH, organizasyonlar için mevcut ve potansiyel tehditler hakkında organize ve analiz edilmiş veriler toplamak için siber istihbarat hizmetine büyük önem verir. Siber istihbarat hizmetimizin temel amacı, organizasyonların potansiyel siber güvenlik risklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Siber istihbaratta, organizasyonunuza en fazla zarar verebilecek saldırı türleri hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

VISMATECH’in gelişmiş ve etkili siber istihbarat hizmeti, organizasyonunuz güvenliğine yönelik daha proaktif ve kapsamlı bir adımdır. Bu sayede, siber saldırganlar sistemlerinize ve verilerinize telafisi zor zararlar vermeden önce tehditlerden haberdar olursunuz.

“İstihbarat, siber suçlulara karşı ihtiyacınız olan güçtür.”

Çok sayıda tehdit aktörüne odaklanarak en etkili ürünleri ve hizmetler geliştirip. Riskleri azaltmak, olaya müdahale yeteneğini geliştirmek ve organizasyonunuzun genel güvenliğini sağlamak amacıyla siber istihbarat araştırmalarımızdan yararlanarak etkili adımlar atıyoruz.

“VISMATECH uzmanlığıyla kurumunuz bünyesinde siber istihbarat süreçleri ve çözümleri geliştirin.”

Siber istihbarat hizmetimiz sizi şu şekilde destekler:

 • Organizasyonunuza yönelik riskleri değerlendirme, gelen uyarıları analiz etme ve genel güvenliğinizi artırma,
 • Güvenlik operasyonlarınızın etkinliğini arttırma,
 • En güncel tehditleri izleyebilmek için strateji oluşturma,
 • Sisteminizi potansiyel güvenlik açıklarına karşı analiz etme,
 • Siber suçluların kullandığı yöntem ve teknikleri anlama,
 • Siber istihbaratı mevcut güvenlik prosedürlerine entegre etme.

Bu hizmet size şu şekilde yardımcı olacaktır:

 • Sürekli tespit,
 • Saldırıları tanımlama,
 • Saldırganların kullandığı teknikleri ve yöntemleri analiz etme,
 • Tehditler konusunda ayrıntılı analizler gerçekleştirme,
 • Organizasyonunuzun genel güvenliğine ilişkin faydalı bilgiler edinme.

Neden VISMATECH?

VISMATECH benzersiz bir siber istihbarat hizmeti ve güvenlik farkındalığı sunar. VISMATECH ekibi son derece deneyimli danışmanlardan, analistlerden ve uzmanlardan oluşur. VISMATECH’de tehdit verilerini toplamak için yeni nesil yöntem ile tekniklerden ve ortaya çıkan tehditleri veya olayları tespit etmek için modern araçlardan faydalanılır. VISMATECH, olayları tespit etmek için en güncel teknikleri kullanır. Mevcut veya ortaya çıkan tehditlere ilişkin prospektif ve küresel bir bakış açısı sunar.

VISMATECH CSIRT Hizmetleri